Ομαδικά Προγράμματα

ΚΑΝΗΘΟΥ
December

January 2019

February
Events for January

1st

08:30 - 09:25

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

Zumba

ΚΑΝΗΘΟΣ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

2nd

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

3rd

08:40 - 09:30

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

4th

Events for January

5th

17:00 - 17:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

08:40 - 09:30

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

8th

08:30 - 09:25

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

Zumba

ΚΑΝΗΘΟΣ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

9th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

10th

08:40 - 09:30

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

11th

Events for January

12th

17:00 - 17:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

08:40 - 09:30

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

15th

08:30 - 09:25

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

Zumba

ΚΑΝΗΘΟΣ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

16th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

17th

08:40 - 09:30

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

18th

Events for January

19th

17:00 - 17:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

08:40 - 09:30

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

22nd

08:30 - 09:25

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

Zumba

ΚΑΝΗΘΟΣ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

23rd

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

24th

08:40 - 09:30

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

25th

Events for January

26th

17:00 - 17:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

08:40 - 09:30

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

29th

08:30 - 09:25

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ
19:00 - 19:50

Zumba

ΚΑΝΗΘΟΣ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

30th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΚΑΝΗΘΟΣ
Events for January

31st

08:40 - 09:30

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
15:45 - 16:50

YOGA

ΚΑΝΗΘΟΣ
18:00 - 18:50

PILATES

ΚΑΝΗΘΟΣ