Ομαδικά Προγράμματα

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
December

January 2019

February
Events for January

1st

08:30 - 09:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

2nd

09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

3rd

08:30 - 09:20

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

4th

08:30 - 09:20

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

5th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

08:30 - 09:20

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

8th

08:30 - 09:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

9th

09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

10th

08:30 - 09:20

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

11th

08:30 - 09:20

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

12th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

08:30 - 09:20

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

15th

08:30 - 09:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

16th

09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

17th

08:30 - 09:20

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

18th

08:30 - 09:20

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

19th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

08:30 - 09:20

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

22nd

08:30 - 09:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

23rd

09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

24th

08:30 - 09:20

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

25th

08:30 - 09:20

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

TAE BO

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

26th

19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

08:30 - 09:20

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

29th

08:30 - 09:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

30th

09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
15:00 - 15:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
16:00 - 16:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

AEROBIC

ΧΑΛΚΙΔΑ
20:00 - 20:50

YOGA

ΧΑΛΚΙΔΑ
Events for January

31st

08:30 - 09:20

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ
09:30 - 10:20

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
17:00 - 17:50

PILATES

ΧΑΛΚΙΔΑ
18:00 - 18:50

STEP

ΧΑΛΚΙΔΑ
19:00 - 19:50

Zumba

ΧΑΛΚΙΔΑ