Ομαδικά Προγράμματα

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Aerobic
08:30 - 09:20
Ηλιάνα
Pilates
08:30 - 09:20
Μαρία
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
Zumba Fitness
08:30 - 09:20
Ειρήνη

Pilates
09:30 - 10:20
Μαρία
Yoga
08:30 - 09:20
Γεωργία
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Aerobic
15:00 - 15:50
Όλγα
Step
15:00 - 15:50
Όλγα
Glutes-Abs
15:00 - 15:50
Όλγα
16:00
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαρία
Pilates
17:00 - 17:50
Ηλιάνα
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Μιχάλης
18:00
Body Conditioning
18:00 - 18:50
Ηλιάνα
Pilates
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
Aerobic
18:00 - 18:50
Ηλιάνα
Body Pump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
Παραδοσιακοί Χοροί
18:00 - 18:50
Σπύρος
Body Pump
18:00 - 18:00
Ειρήνη
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ηλιάνα
Zumba Fitness
19:00 - 19:00
Σάκης
Body Conditioning
19:00 - 19:50
Θανάσης
Step
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Body Pump
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Zumba Fitness
20:00 - 20:50
Εύη
Body Pump
20:00 - 20:50
Ειρήνη
Yoga
20:00 - 20:50
Γεωργία
Zumba Fitness
20:00 - 20:50
Ειρήνη
Tae Bo
20:00 - 20:50
Όλγα

Δευτέρα

 • Aerobic Ηλιάνα
  08:30 - 09:20
 • Aerobic Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Pilates Μαρία
  17:00 - 17:50
 • Body Conditioning Ηλιάνα
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Ηλιάνα
  19:00 - 19:50
 • Zumba Fitness Εύη
  20:00 - 20:50

Τρίτη

 • Pilates Μαρία
  08:30 - 09:20
 • Pilates Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Zumba Fitness Σάκης
  19:00 - 19:00
 • Body Pump Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Τετάρτη

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Pilates Ηλιάνα
  17:00 - 17:50
 • Aerobic Ηλιάνα
  18:00 - 18:50
 • Body Conditioning Θανάσης
  19:00 - 19:50
 • Yoga Γεωργία
  20:00 - 20:50

Πέμπτη

 • Zumba Fitness Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Pilates Μαρία
  09:30 - 10:20
 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • Body Pump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Step Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Zumba Fitness Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Παρασκευή

 • Yoga Γεωργία
  08:30 - 09:20
 • Glutes-Abs Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Body Conditioning Μιχάλης
  17:00 - 17:50
 • Παραδοσιακοί Χοροί Σπύρος
  18:00 - 18:50
 • Body Pump Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Tae Bo Όλγα
  20:00 - 20:50

Σάββατο

 • Body Pump Ειρήνη
  18:00 - 18:00
 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Aerobic
08:30 - 09:20
Ηλιάνα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Aerobic
15:00 - 15:50
Όλγα
16:00
17:00
18:00
Aerobic
18:00 - 18:50
Ηλιάνα
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ηλιάνα
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Δευτέρα

 • Aerobic Ηλιάνα
  08:30 - 09:20
 • Aerobic Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Aerobic Ηλιάνα
  19:00 - 19:50

Τετάρτη

 • Aerobic Ηλιάνα
  18:00 - 18:50

Σάββατο

 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Μιχάλης
18:00
Body Conditioning
18:00 - 18:50
Ηλιάνα
19:00
Body Conditioning
19:00 - 19:50
Θανάσης

Δευτέρα

 • Body Conditioning Ηλιάνα
  18:00 - 18:50

Τετάρτη

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Body Conditioning Θανάσης
  19:00 - 19:50

Παρασκευή

 • Body Conditioning Μιχάλης
  17:00 - 17:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Body Pump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
Body Pump
18:00 - 18:00
Ειρήνη
19:00
Body Pump
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Body Pump
20:00 - 20:50
Ειρήνη

Τρίτη

 • Body Pump Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Πέμπτη

 • Body Pump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Παρασκευή

 • Body Pump Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Σάββατο

 • Body Pump Ειρήνη
  18:00 - 18:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15:00
Glutes-Abs
15:00 - 15:50
Όλγα

Παρασκευή

 • Glutes-Abs Όλγα
  15:00 - 15:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Pilates
08:30 - 09:20
Μαρία
09:00
Pilates
09:30 - 10:20
Μαρία
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαρία
Pilates
17:00 - 17:50
Ηλιάνα
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
18:00
Pilates
18:00 - 18:50
Σταυρούλα

Δευτέρα

 • Pilates Μαρία
  17:00 - 17:50

Τρίτη

 • Pilates Μαρία
  08:30 - 09:20
 • Pilates Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Τετάρτη

 • Pilates Ηλιάνα
  17:00 - 17:50

Πέμπτη

 • Pilates Μαρία
  09:30 - 10:20
 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15:00
Step
15:00 - 15:50
Όλγα
16:00
17:00
18:00
19:00
Step
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Τετάρτη

 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50

Πέμπτη

 • Step Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
Tae Bo
20:00 - 20:50
Όλγα

Παρασκευή

 • Tae Bo Όλγα
  20:00 - 20:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Yoga
08:30 - 09:20
Γεωργία
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
17:00
18:00
19:00
20:00
Yoga
20:00 - 20:50
Γεωργία

Δευτέρα

 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50

Τετάρτη

 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Yoga Γεωργία
  20:00 - 20:50

Παρασκευή

 • Yoga Γεωργία
  08:30 - 09:20
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00
Zumba Fitness
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Zumba Fitness
19:00 - 19:00
Σάκης
20:00
Zumba Fitness
20:00 - 20:50
Εύη
Zumba Fitness
20:00 - 20:50
Ειρήνη

Δευτέρα

 • Zumba Fitness Εύη
  20:00 - 20:50

Τρίτη

 • Zumba Fitness Σάκης
  19:00 - 19:00

Πέμπτη

 • Zumba Fitness Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Zumba Fitness Ειρήνη
  20:00 - 20:50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Παραδοσιακοί Χοροί
18:00 - 18:50
Σπύρος

Παρασκευή

 • Παραδοσιακοί Χοροί Σπύρος
  18:00 - 18:50
No classes available!