Προνομια

Δικαίωμα Προσωρινής
διακοπής της συνδρομής

Μπορείτε με γραπτό αίτημα σας στην υποδοχή, κόστος 10 ευρώ και για μία μόνο φορά να ενεργοποιήσετε το δικαίωμά σας. Η χρονική διάρκεια μπορεί να είναι ανοικτή.

Το δικαίωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε συνδρομή, μόνο μία φορά και για οποιοδήποτε λόγο.

Η επανέναρξη της συνδρομής σας μπορεί να γίνει όποτε εσείς το επιθυμείτε, με γραπτό αίτημα σας στην υποδοχή

Δικαιωμα αναβαθμισης
της συνδρομης

Από την ημερομηνία αγοράς οποιασδήποτε συνδρομής και μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο διατηρείτε δικαίωμα να πληρώσετε τη διαφορά και να αποκτήσετε μεγαλύτερης διάρκειας συνδρομή

Επιβραβευση
πιστων μελων

Αγορές: Για κάθε €1 αγορών, επιβράβευση με 5 βαθμούς

Σύσταση μελών: Για κάθε σύσταση μέλους, εφόσον το νέος μέλος αγοράσει οποιαδήποτε συνδρομή, επιβράβευση με 1000 βαθμούς

Για κάθε επίσκεψή, επιβράβευση με 2 βαθμούς

Για κάθε online κράτηση, επιβράβευση με 1 βαθμούς

*100 βαθμοί ισοδυναμούν με €1

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας