Προνομια

Δικαίωμα Προσωρινής
διακοπής της συνδρομής

Μπορείτε με γραπτό αίτημα σας στην υποδοχή , να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα του παγώματος συνδρομής , με κόστος 9€ και ισχύει για έναν μήνα.
Το δικαίωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί για βασική συνδρομή (δεν αφορά συνδρομές σε προσφορά), μόνο μία φορά και για οποιοδήποτε λόγο.
Η επανέναρξη της συνδρομής σας μπορεί να γίνει με γραπτό αίτημα σας στην υποδοχή

Δικαιωμα αναβαθμισης
της συνδρομης

Από την ημερομηνία αγοράς οποιασδήποτε συνδρομής και μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο διατηρείτε δικαίωμα να πληρώσετε τη διαφορά και να αποκτήσετε μεγαλύτερης διάρκειας συνδρομή

Επιβραβευση
πιστων μελων

Αγορές: Για κάθε €1 αγορών, επιβράβευση με 5 βαθμούς
Σύσταση μελών: Για κάθε σύσταση μέλους, εφόσον το νέος μέλος αγοράσει οποιαδήποτε συνδρομή, επιβράβευση με 1000 βαθμούς
Για κάθε επίσκεψή, επιβράβευση με 2 βαθμούς
Για κάθε online κράτηση, επιβράβευση με 1 βαθμούς
*100 βαθμοί ισοδυναμούν με €1

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας