Ομαδικά Προγράμματα

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΚΑΝΗΘΟΣ
WodBox
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
Pilates
08:30 - 09:20
Εύη
Zumba
08:30 - 09:20
Εύη
Yoga
08:30 - 09:20
Γεωργία
Glutes-Abs
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
WingThun
11:30 - 12:30
παιδικό

WingThun
12:30 - 13:30
εφηβικό
12:00
13:00
14:00
15:00
Step
15:00 - 15:50
Όλγα
BodyPump
15:00 - 15:50
Γιώργος
16:00
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό/εφηβικό
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό/εφηβικό
17:00
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Ειρήνη
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
18:00
Pilates
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
Zumba
18:00 - 18:50
Εύη
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Zumba
19:00 - 19:50
Σάκης
BodyPump
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Step
19:00 - 19:50
Όλγα
Spinning
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Spinning
20:00 - 20:50
Ειρήνη
Spinning
20:00 - 20:50
Ειρήνη
21:00
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων

Monday

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Body Conditioning Ειρήνη
  17:00 - 17:50
 • Pilates Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Spinning Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • Pilates Εύη
  08:30 - 09:20
 • WingThun παιδικό/εφηβικό
  16:00 - 16:50
 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Zumba Σάκης
  19:00 - 19:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Wednesday

 • Zumba Εύη
  08:30 - 09:20
 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Zumba Εύη
  18:00 - 18:50
 • BodyPump Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Spinning Ειρήνη
  20:00 - 20:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Thursday

 • Yoga Γεωργία
  08:30 - 09:20
 • WingThun παιδικό/εφηβικό
  16:00 - 16:50
 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Step Όλγα
  19:00 - 19:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Friday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • BodyPump Γιώργος
  15:00 - 15:50
 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50
 • Spinning Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Saturday

 • WingThun παιδικό
  11:30 - 12:30
 • WingThun εφηβικό
  12:30 - 13:30
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Monday

 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Ειρήνη

Monday

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Body Conditioning Ειρήνη
  17:00 - 17:50
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
BodyPump
15:00 - 15:50
Γιώργος
16:00
17:00
18:00
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
19:00
BodyPump
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Tuesday

 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Wednesday

 • BodyPump Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Thursday

 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Friday

 • BodyPump Γιώργος
  15:00 - 15:50
 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Glutes-Abs
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00

Friday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:30 - 09:20
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Pilates
08:30 - 09:20
Εύη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
Pilates
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
18:00
Pilates
18:00 - 18:50
Σταυρούλα

Monday

 • Pilates Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • Pilates Εύη
  08:30 - 09:20
 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50

Thursday

 • Pilates Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Spinning
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Spinning
20:00 - 20:50
Ειρήνη
Spinning
20:00 - 20:50
Ειρήνη

Monday

 • Spinning Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • Spinning Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Friday

 • Spinning Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
Step
15:00 - 15:50
Όλγα
16:00
17:00
18:00
19:00
Step
19:00 - 19:50
Όλγα

Wednesday

 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50

Thursday

 • Step Όλγα
  19:00 - 19:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
WingThun
11:30 - 12:30
παιδικό

WingThun
12:30 - 13:30
εφηβικό
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό/εφηβικό
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό/εφηβικό
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 22:00
ενηλίκων

Tuesday

 • WingThun παιδικό/εφηβικό
  16:00 - 16:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Wednesday

 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Thursday

 • WingThun παιδικό/εφηβικό
  16:00 - 16:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 22:00

Saturday

 • WingThun παιδικό
  11:30 - 12:30
 • WingThun εφηβικό
  12:30 - 13:30
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Yoga
08:30 - 09:20
Γεωργία
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία
Yoga
16:00 - 16:50
Γεωργία

Monday

 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50

Wednesday

 • Yoga Γεωργία
  16:00 - 16:50

Thursday

 • Yoga Γεωργία
  08:30 - 09:20
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Zumba
08:30 - 09:20
Εύη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Zumba
18:00 - 18:50
Εύη
19:00
Zumba
19:00 - 19:50
Σάκης

Tuesday

 • Zumba Σάκης
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • Zumba Εύη
  08:30 - 09:20
 • Zumba Εύη
  18:00 - 18:50
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Aerobic
08:40 - 09:30
Όλγα
BodyPump
08:40 - 09:30
Όλγα
Glutes-Abs
08:40 - 09:30
Όλγα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
16:00
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
Zumba Kids
17:00 - 17:50
Εύη
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
Aerial Kids
17:00 - 17:50
Εύη
Rhythmic kids
17:00 - 00:00
Μαριαλένα
18:00
Tabata
18:00 - 18:50
Εύη
Aerobic
18:00 - 18:50
Όλγα
Aerial Kids
18:00 - 18:50
Εύη
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα
BodyFit
19:00 - 19:50
Ηλιάνα
Body Conditioning
19:00 - 19:50
Όλγα
Zumba
19:00 - 19:50
Εύη
Glutes-Abs
19:00 - 19:50
Όλγα
20:00
21:00
22:00
23:00

Monday

 • Aerobic Όλγα
  08:40 - 09:30
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50
 • Tabata Εύη
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50

Tuesday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
 • Zumba Kids Εύη
  17:00 - 17:50
 • BodyFit Ηλιάνα
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • BodyPump Όλγα
  08:40 - 09:30
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50
 • Aerobic Όλγα
  18:00 - 18:50
 • Body Conditioning Όλγα
  19:00 - 19:50

Thursday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
 • Aerial Kids Εύη
  17:00 - 17:50
 • Aerial Kids Εύη
  18:00 - 18:50
 • Zumba Εύη
  19:00 - 19:50

Friday

 • Glutes-Abs Όλγα
  08:40 - 09:30
 • Rhythmic kids Μαριαλένα
  17:00 - 00:00
 • Glutes-Abs Όλγα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
Aerial Kids
17:00 - 17:50
Εύη
18:00
Aerial Kids
18:00 - 18:50
Εύη

Thursday

 • Aerial Kids Εύη
  17:00 - 17:50
 • Aerial Kids Εύη
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Aerobic
08:40 - 09:30
Όλγα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Aerobic
18:00 - 18:50
Όλγα
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα

Monday

 • Aerobic Όλγα
  08:40 - 09:30
 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • Aerobic Όλγα
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Body Conditioning
19:00 - 19:50
Όλγα

Wednesday

 • Body Conditioning Όλγα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
BodyFit
19:00 - 19:50
Ηλιάνα

Tuesday

 • BodyFit Ηλιάνα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
BodyPump
08:40 - 09:30
Όλγα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος

Monday

 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50

Wednesday

 • BodyPump Όλγα
  08:40 - 09:30
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Glutes-Abs
08:40 - 09:30
Όλγα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Glutes-Abs
19:00 - 19:50
Όλγα

Friday

 • Glutes-Abs Όλγα
  08:40 - 09:30
 • Glutes-Abs Όλγα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα

Monday

 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50

Wednesday

 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
Rhythmic kids
17:00 - 00:00
Μαριαλένα
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Friday

 • Rhythmic kids Μαριαλένα
  17:00 - 00:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18:00
Tabata
18:00 - 18:50
Εύη

Monday

 • Tabata Εύη
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
16:00

Tuesday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50

Thursday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Zumba
19:00 - 19:50
Εύη

Thursday

 • Zumba Εύη
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
Zumba Kids
17:00 - 17:50
Εύη

Tuesday

 • Zumba Kids Εύη
  17:00 - 17:50
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
STRENGHT
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
WOD FOR ALL
08:00 - 08:50
09:00
FITNESS
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
WOD FOR ALL
09:00 - 09:50
10:00
STRENGHT
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
STRENGHT
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
WOD FOR ALL
10:00 - 10:50
11:00
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
12:00
13:00
14:00
15:00
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50

TEENS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50

TEENS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
16:00
STRENGHT
16:00 - 16:50

TEENS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50

TEENS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50

TEENS
16:00 - 16:50
17:00
FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
TEENS
17:00 - 17:50
ARSI VARON
17:00 - 17:50

FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
STRENGHT
17:00 - 17:50

TEENS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
18:00
ARSI VARON
18:00 - 18:50

STRENGHT
18:00 - 18:50

TEENS
18:00 - 18:50
CALISTHENICS
18:00 - 18:50

FITNESS
18:00 - 18:50
STRENGHT
18:00 - 18:50
CALISTHENICS
18:00 - 18:50

FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
19:00
FITNESS
19:00 - 19:50
STRENGHT
19:00 - 19:50

TEENS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50

TEENS
19:00 - 19:50
TEENS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
20:00
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

TEENS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

TEENS
20:00 - 20:50
21:00
YOGA
21:00 - 21:50
YOGA
21:00 - 21:50

Monday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • ARSI VARON
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • CALISTHENICS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50
 • YOGA
  21:00 - 21:50

Wednesday

 • STRENGHT
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • ARSI VARON
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Thursday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • CALISTHENICS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50
 • YOGA
  21:00 - 21:50

Friday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Saturday

 • WOD FOR ALL
  08:00 - 08:50
 • WOD FOR ALL
  09:00 - 09:50
 • WOD FOR ALL
  10:00 - 10:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18:00
CALISTHENICS
18:00 - 18:50
CALISTHENICS
18:00 - 18:50

Tuesday

 • CALISTHENICS
  18:00 - 18:50

Thursday

 • CALISTHENICS
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
09:00
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
10:00
FITNESS
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
FITNESS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50
16:00
FITNESS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
17:00
FITNESS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50
18:00
FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
19:00
FITNESS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
20:00
FITNESS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

Monday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50

Thursday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Friday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
09:00
10:00
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
16:00
17:00
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
18:00
19:00
20:00
PERFORMANCE
20:00 - 20:50
PERFORMANCE
20:00 - 20:50
PERFORMANCE
20:00 - 20:50

Monday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50

Thursday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Friday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
11:00 - 14:50
12:00
13:00
14:00

Monday

 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50

Tuesday

 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50

Wednesday

 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50

Thursday

 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50

Friday

 • PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP
  11:00 - 14:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
STRENGHT
08:00 - 08:50
09:00
STRENGHT
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
10:00
STRENGHT
10:00 - 10:50
STRENGHT
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
STRENGHT
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50
16:00
STRENGHT
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50
17:00
STRENGHT
17:00 - 17:50
18:00
STRENGHT
18:00 - 18:50
STRENGHT
18:00 - 18:50
19:00
STRENGHT
19:00 - 19:50
20:00
STRENGHT
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

Monday

 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • STRENGHT
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50

Thursday

 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50

Friday

 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
TEENS
15:00 - 15:50
TEENS
15:00 - 15:50
16:00
TEENS
16:00 - 16:50
TEENS
16:00 - 16:50
TEENS
16:00 - 16:50
17:00
TEENS
17:00 - 17:50
TEENS
17:00 - 17:50
18:00
TEENS
18:00 - 18:50
19:00
TEENS
19:00 - 19:50
TEENS
19:00 - 19:50
TEENS
19:00 - 19:50
20:00
TEENS
20:00 - 20:50
TEENS
20:00 - 20:50

Monday

 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Thursday

 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50

Friday

 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
WOD FOR ALL
08:00 - 08:50
09:00
WOD FOR ALL
09:00 - 09:50
10:00
WOD FOR ALL
10:00 - 10:50

Saturday

 • WOD FOR ALL
  08:00 - 08:50
 • WOD FOR ALL
  09:00 - 09:50
 • WOD FOR ALL
  10:00 - 10:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
21:00
YOGA
21:00 - 21:50
YOGA
21:00 - 21:50

Tuesday

 • YOGA
  21:00 - 21:50

Thursday

 • YOGA
  21:00 - 21:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
ARSI VARON
17:00 - 17:50
18:00
ARSI VARON
18:00 - 18:50

Monday

 • ARSI VARON
  18:00 - 18:50

Wednesday

 • ARSI VARON
  17:00 - 17:50
No classes available!