Ομαδικά Προγράμματα

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΚΑΝΗΘΟΣ
WodBox
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
Pilates
*online+live class
08:30 - 09:20
Εύη
Zumba
08:30 - 09:20
Εύη
Glutes-Abs
08:30 - 09:20
Ειρήνη
Yoga
*online+live class
08:30 - 09:20
Γεωργία
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Step
15:00 - 15:50
Όλγα
16:00
Yoga
*online + live class
16:00 - 16:50
Γεωργία
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό
Yoga
*online+live class
16:00 - 16:50
Γεωργία
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό
FIT BY BODY
paid class
16:00 - 16:50
Σπύρος
17:00
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Ειρήνη
Pilates
*online+live class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
PILATES EXTREME
*paid class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
Pilates
*online+live class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
18:00
Pilates
*online+live class
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
Zumba
18:00 - 18:50
Εύη
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Zumba
19:00 - 19:50
Σάκης
BodyPump
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Spinning
paid class
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Spinning
paid class
20:00 - 20:50
Ειρήνη
FIT BY BODY
paid class
20:00 - 20:50
Σπύρος
Spinning
paid class
20:00 - 20:50
Ειρήνη
FIT BY BODY
paid class
20:00 - 20:50
Σπύρος
21:00
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων

Monday

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Yoga *online + live class · Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • Body Conditioning Ειρήνη
  17:00 - 17:50
 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Spinning paid class · Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • Pilates *online+live class · Εύη
  08:30 - 09:20
 • WingThun παιδικό
  16:00 - 16:50
 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Zumba Σάκης
  19:00 - 19:50
 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  20:00 - 20:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50

Wednesday

 • Zumba Εύη
  08:30 - 09:20
 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50
 • Yoga *online+live class · Γεωργία
  16:00 - 16:50
 • PILATES EXTREME *paid class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • Zumba Εύη
  18:00 - 18:50
 • BodyPump Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • Spinning paid class · Ειρήνη
  20:00 - 20:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50

Thursday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • WingThun παιδικό
  16:00 - 16:50
 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  20:00 - 20:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50

Friday

 • Yoga *online+live class · Γεωργία
  08:30 - 09:20
 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  16:00 - 16:50
 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50
 • Spinning paid class · Ειρήνη
  19:00 - 19:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Monday

 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Thursday

 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Body Conditioning
17:00 - 17:50
Ειρήνη

Monday

 • Body Conditioning Ειρήνη
  08:30 - 09:20
 • Body Conditioning Ειρήνη
  17:00 - 17:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18:00
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Σταυρούλα
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
19:00
BodyPump
19:00 - 19:50
Ειρήνη

Tuesday

 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Wednesday

 • BodyPump Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Thursday

 • BodyPump Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Friday

 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Glutes-Abs
08:30 - 09:20
Ειρήνη
09:00

Thursday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:30 - 09:20
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Pilates
*online+live class
08:30 - 09:20
Εύη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
*online+live class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
Pilates
*online+live class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα
18:00
Pilates
*online+live class
18:00 - 18:50
Σταυρούλα

Monday

 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • Pilates *online+live class · Εύη
  08:30 - 09:20
 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50

Thursday

 • Pilates *online+live class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Spinning
paid class
19:00 - 19:50
Ειρήνη
20:00
Spinning
paid class
20:00 - 20:50
Ειρήνη
Spinning
paid class
20:00 - 20:50
Ειρήνη

Monday

 • Spinning paid class · Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • Spinning paid class · Ειρήνη
  20:00 - 20:50

Friday

 • Spinning paid class · Ειρήνη
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
Step
15:00 - 15:50
Όλγα

Wednesday

 • Step Όλγα
  15:00 - 15:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16:00
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό
WingThun
16:00 - 16:50
παιδικό
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων
WingThun
21:00 - 21:50
ενηλίκων

Tuesday

 • WingThun παιδικό
  16:00 - 16:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50

Wednesday

 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50

Thursday

 • WingThun παιδικό
  16:00 - 16:50
 • WingThun ενηλίκων
  21:00 - 21:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Yoga
*online+live class
08:30 - 09:20
Γεωργία
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Yoga
*online + live class
16:00 - 16:50
Γεωργία
Yoga
*online+live class
16:00 - 16:50
Γεωργία

Monday

 • Yoga *online + live class · Γεωργία
  16:00 - 16:50

Wednesday

 • Yoga *online+live class · Γεωργία
  16:00 - 16:50

Friday

 • Yoga *online+live class · Γεωργία
  08:30 - 09:20
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Zumba
08:30 - 09:20
Εύη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Zumba
18:00 - 18:50
Εύη
19:00
Zumba
19:00 - 19:50
Σάκης

Tuesday

 • Zumba Σάκης
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • Zumba Εύη
  08:30 - 09:20
 • Zumba Εύη
  18:00 - 18:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16:00
FIT BY BODY
paid class
16:00 - 16:50
Σπύρος
17:00
18:00
19:00
20:00
FIT BY BODY
paid class
20:00 - 20:50
Σπύρος
FIT BY BODY
paid class
20:00 - 20:50
Σπύρος

Tuesday

 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  20:00 - 20:50

Thursday

 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  20:00 - 20:50

Friday

 • FIT BY BODY paid class · Σπύρος
  16:00 - 16:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
17:00
PILATES EXTREME
*paid class
17:00 - 17:50
Σταυρούλα

Wednesday

 • PILATES EXTREME *paid class · Σταυρούλα
  17:00 - 17:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:40 - 09:20
Εύη
BodyPump
08:40 - 09:20
Δέσποινα
Pilates
08:30 - 09:20
Εύη
Glutes-Abs
08:40 - 09:30
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
16:00
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
18:00
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
BodyPump
18:00 - 18:50
Δέσποινα
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα
Zumba
19:00 - 19:50
Εύη
Glutes-Abs
19:00 - 19:50
Όλγα

Monday

 • Body Conditioning Εύη
  08:40 - 09:20
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50
 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50

Tuesday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • BodyPump Δέσποινα
  08:40 - 09:20
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50
 • BodyPump Δέσποινα
  18:00 - 18:50
 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50

Thursday

 • Pilates Εύη
  08:30 - 09:20
 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
 • Zumba Εύη
  19:00 - 19:50

Friday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:40 - 09:30
 • Glutes-Abs Όλγα
  19:00 - 19:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα
Aerobic
19:00 - 19:50
Ειρήνη
Aerobic
19:00 - 19:50
Όλγα

Monday

 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50

Tuesday

 • Aerobic Ειρήνη
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • Aerobic Όλγα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Body Conditioning
08:40 - 09:20
Εύη
09:00

Monday

 • Body Conditioning Εύη
  08:40 - 09:20
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
BodyPump
08:40 - 09:20
Δέσποινα
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
BodyPump
16:00 - 16:50
Γιώργος
17:00
18:00
BodyPump
18:00 - 18:50
Ειρήνη
BodyPump
18:00 - 18:50
Δέσποινα

Monday

 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50

Tuesday

 • BodyPump Ειρήνη
  18:00 - 18:50

Wednesday

 • BodyPump Δέσποινα
  08:40 - 09:20
 • BodyPump Γιώργος
  16:00 - 16:50
 • BodyPump Δέσποινα
  18:00 - 18:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Glutes-Abs
08:40 - 09:30
Ειρήνη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Glutes-Abs
19:00 - 19:50
Όλγα

Friday

 • Glutes-Abs Ειρήνη
  08:40 - 09:30
 • Glutes-Abs Όλγα
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
Pilates
08:30 - 09:20
Εύη
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα
Pilates
17:00 - 17:50
Μαριαλένα

Monday

 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50

Wednesday

 • Pilates Μαριαλένα
  17:00 - 17:50

Thursday

 • Pilates Εύη
  08:30 - 09:20
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
Yoga
15:45 - 16:50
Γεωργία
16:00

Tuesday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50

Thursday

 • Yoga Γεωργία
  15:45 - 16:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19:00
Zumba
19:00 - 19:50
Εύη

Thursday

 • Zumba Εύη
  19:00 - 19:50
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
STRENGHT
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50

PERFORMANCE
08:00 - 08:50
09:00
FITNESS
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
STRENGTH/ CONDITIONING
09:00 - 09:50
10:00
STRENGHT
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
STRENGHT
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50

PERFORMANCE
10:00 - 10:50
STRENGTH/ CONDITIONING
10:00 - 10:50
11:00
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
12:00
13:00
14:00
15:00
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50

TEENS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50

TEENS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50

PERFORMANCE
15:00 - 15:50
16:00
STRENGHT
16:00 - 16:50

TEENS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50

TEENS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50
17:00
FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
STRENGHT
17:00 - 17:50

TEENS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
STRENGHT
17:00 - 17:50

TEENS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50

PERFORMANCE
17:00 - 17:50
18:00
STRENGHT
18:00 - 18:50

TEENS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
STRENGHT
18:00 - 18:50

TEENS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
19:00
FITNESS
19:00 - 19:50
STRENGHT
19:00 - 19:50

TEENS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
STRENGHT
19:00 - 19:50

TEENS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
20:00
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

TEENS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

PERFORMANCE
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

TEENS
20:00 - 20:50

Monday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • STRENGHT
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Thursday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Friday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Saturday

 • STRENGTH/ CONDITIONING
  09:00 - 09:50
 • STRENGTH/ CONDITIONING
  10:00 - 10:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
FITNESS
08:00 - 08:50
09:00
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
FITNESS
09:00 - 09:50
10:00
FITNESS
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50
FITNESS
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
FITNESS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50
FITNESS
15:00 - 15:50
16:00
FITNESS
16:00 - 16:50
FITNESS
16:00 - 16:50
17:00
FITNESS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50
FITNESS
17:00 - 17:50
18:00
FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
FITNESS
18:00 - 18:50
19:00
FITNESS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
FITNESS
19:00 - 19:50
20:00
FITNESS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50
FITNESS
20:00 - 20:50

Monday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50

Thursday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  09:00 - 09:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  16:00 - 16:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  20:00 - 20:50

Friday

 • FITNESS
  08:00 - 08:50
 • FITNESS
  10:00 - 10:50
 • FITNESS
  15:00 - 15:50
 • FITNESS
  17:00 - 17:50
 • FITNESS
  18:00 - 18:50
 • FITNESS
  19:00 - 19:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
PERFORMANCE
08:00 - 08:50
09:00
10:00
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
PERFORMANCE
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
PERFORMANCE
15:00 - 15:50
16:00
17:00
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
PERFORMANCE
17:00 - 17:50
18:00
19:00
20:00
PERFORMANCE
20:00 - 20:50
PERFORMANCE
20:00 - 20:50
PERFORMANCE
20:00 - 20:50

Monday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Tuesday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Wednesday

 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50

Thursday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  20:00 - 20:50

Friday

 • PERFORMANCE
  08:00 - 08:50
 • PERFORMANCE
  10:00 - 10:50
 • PERFORMANCE
  15:00 - 15:50
 • PERFORMANCE
  17:00 - 17:50
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08:00
STRENGHT
08:00 - 08:50
09:00
STRENGHT
09:00 - 09:50
STRENGHT
09:00 - 09:50
10:00
STRENGHT
10:00 - 10:50
STRENGHT
10:00 - 10:50
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
STRENGHT
15:00 - 15:50
STRENGHT
15:00 - 15:50
16:00
STRENGHT
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50
STRENGHT
16:00 - 16:50
17:00
STRENGHT
17:00 - 17:50
STRENGHT
17:00 - 17:50
18:00
STRENGHT
18:00 - 18:50
STRENGHT
18:00 - 18:50
19:00
STRENGHT
19:00 - 19:50
STRENGHT
19:00 - 19:50
20:00
STRENGHT
20:00 - 20:50
STRENGHT
20:00 - 20:50

Monday

 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • STRENGHT
  08:00 - 08:50
 • STRENGHT
  10:00 - 10:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  18:00 - 18:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50

Thursday

 • STRENGHT
  15:00 - 15:50
 • STRENGHT
  17:00 - 17:50
 • STRENGHT
  19:00 - 19:50

Friday

 • STRENGHT
  09:00 - 09:50
 • STRENGHT
  16:00 - 16:50
 • STRENGHT
  20:00 - 20:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
STRENGTH/ CONDITIONING
09:00 - 09:50
10:00
STRENGTH/ CONDITIONING
10:00 - 10:50

Saturday

 • STRENGTH/ CONDITIONING
  09:00 - 09:50
 • STRENGTH/ CONDITIONING
  10:00 - 10:50
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
15:00
TEENS
15:00 - 15:50
TEENS
15:00 - 15:50
16:00
TEENS
16:00 - 16:50
TEENS
16:00 - 16:50
17:00
TEENS
17:00 - 17:50
TEENS
17:00 - 17:50
18:00
TEENS
18:00 - 18:50
TEENS
18:00 - 18:50
19:00
TEENS
19:00 - 19:50
TEENS
19:00 - 19:50
20:00
TEENS
20:00 - 20:50
TEENS
20:00 - 20:50

Monday

 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50

Tuesday

 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50

Wednesday

 • TEENS
  16:00 - 16:50
 • TEENS
  18:00 - 18:50
 • TEENS
  20:00 - 20:50

Thursday

 • TEENS
  15:00 - 15:50
 • TEENS
  17:00 - 17:50
 • TEENS
  19:00 - 19:50

Friday

 • TEENS
  20:00 - 20:50
No classes available!
No classes available!
No classes available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
OPEN GYM
11:00 - 14:50
12:00
13:00
14:00

Monday

 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50

Tuesday

 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50

Wednesday

 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50

Thursday

 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50

Friday

 • OPEN GYM
  11:00 - 14:50
No classes available!