Μαθητική / Φοιτητική συνδρομή

SUMMER OFFER

ΜΑΘΗΤΙΚΗ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2 ΜΗΝΕΣ 59€

3 ΜΗΝΕΣ 69€

Πληροφορίες :
22210 74742 BodySoul Χαλκίδας
22210 94620 BodySoul Κανήθου